નોર્સ પૌરાણિક કથાઓ અને પ્રતીકોનું જ્ઞાન

પ્રાચીન સ્લેવોથી વિપરીત, હવે આપણે ઉત્તરીય લોકોની માન્યતાઓને સારી રીતે જાણીએ છીએ. વિશે જ્ઞાનનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત નોર્સ પૌરાણિક કથા ઉત્તરના લોકો દ્વારા અમને આપવામાં આવેલ એક સમૃદ્ધ સાહિત્ય છે.
સમગ્ર સ્કેન્ડિનેવિયામાં જોવા મળતી પત્થરો અથવા ધાતુની પ્લેટોમાંથી આપણે વાઇકિંગની માન્યતાઓ અને પૌરાણિક કથાઓ વિશે પણ ઘણું શીખી શકીએ છીએ. મોટે ભાગે તેઓ સમાવેશ કરશે દંતકથાઓમાંથી પ્લોટ , રુનિક શિલાલેખો અથવા દેવતાની છબી .

નોર્સ પૌરાણિક કથાની બહારના સ્ત્રોતો દુર્લભ છે. એંગ્લો-સેક્સન કવિતા "બિયોવુલ્ફ" નો ઉલ્લેખ કરવો યોગ્ય છે, જે ભૂતપૂર્વ શૌર્ય ડેન્સના ઇતિહાસની શોધ કરે છે. આ બીજા દેશનું સૌથી પ્રખ્યાત લખાણ છે, જે અંશતઃ સ્કેન્ડિનેવિયન પૌરાણિક કથાઓ સાથે સંકળાયેલું છે.

સ્કેન્ડિનેવિયન પ્રતીકો - તેમનો અર્થ અને પ્રતીકવાદ.

ઉત્તરના પ્રાચીન લોકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રતીકો, અન્ય દેશોની જેમ, ધર્મ અને પૌરાણિક કથાઓ સાથે સંકળાયેલા હતા.
નોર્ડ્સ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ઘણા પ્રતીકો વાસ્તવમાં તેઓ જે દેવતાઓમાં માનતા હતા તેના લક્ષણોની ગ્રાફિક આવૃત્તિઓ હતી. પ્રાચીન વાઇકિંગ્સ ઘણીવાર પ્રતીકો અથવા રુન્સ સાથે વસ્તુઓ પહેરતા અથવા શણગારતા હતા. સંભવતઃ, તેઓ આ રીતે આ દેવતાની તરફેણમાં જીતવા અથવા સમાન ક્ષમતાઓનો ઓછામાં ઓછો એક નાનો ભાગ મેળવવા માંગતા હતા, જેમ કે શક્તિ અથવા ઘડાયેલું. મોટે ભાગે, પ્રતીકો ચોક્કસ વ્યક્તિને સુરક્ષિત રાખવા માટે પણ હતા.

તમે સમીક્ષા કરી રહ્યાં છો: નોર્ડિક પ્રતીકો

વિર્ડ

નોર્ડિક્સ પાસે ભૂતકાળનું જ્ઞાન છે...

ડુક્કર

સ્કેન્ડિનેવિયન પૌરાણિક કથાઓમાં...
×