» સિમ્બોલિઝમ » રસાયણ ચિહ્નો » રસાયણશાસ્ત્રમાં પોટેશિયમ પ્રતીક

રસાયણશાસ્ત્રમાં પોટેશિયમ પ્રતીક

રસાયણ પ્રતીક પોટેશિયમ સામાન્ય રીતે એક લંબચોરસ અથવા ઓપન બોક્સ ("ગોલ પોસ્ટ" આકાર). પોટેશિયમ એ મુક્ત તત્વ નથી, તેથી જ રસાયણશાસ્ત્રીઓએ તેનો ઉપયોગ પોટાશના રૂપમાં કર્યો, જે પોટેશિયમ કાર્બોનેટ છે.