મેનાટ

મેનાટ

મેનાટ એક લાક્ષણિક આકાર અને કાઉન્ટરવેઇટ સાથેનો ઇજિપ્તીયન નેકલેસ હતો જેણે તેને યોગ્ય સ્થિતિમાં રાખ્યો હતો. આ ગળાનો હાર દેવી હાથોર અને તેના પુત્ર સાથે સંકળાયેલો હતો. ઇજિપ્તની પૌરાણિક કથાઓ અનુસાર, તે એક તાવીજ હતું જેમાંથી દેવી હાથોર તેની શક્તિને ફેલાવે છે. તેણીની ઘણી છબીઓમાં, તેને ફળદ્રુપતા, જન્મ, જીવન અને નવીકરણના પ્રતીક તરીકે અર્થઘટન કરી શકાય છે.